Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursları İle İş Makineleri Kursları Sektör Raporu

30.08.2018 21:00

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ KURSLARI İLE İŞ MAKİNELERİ KURSLARI SEKTÖR RAPORU

                                                                                            

A-     MTSK yöneticilerinden Konfederasyonumuza Bakanlığımıza iletilmek üzere belirlenen acil konular:

a)       Direksiyon Usta Öğreticisi temini özellikle kırsal kesimde imkansız hale gelmiştir. İyi         eğitilmiş lise mezunlarına Usta Öğreticilik hakkının tekrar verilmesi talep edilmektedir.

b)       MTSK müdürleri 6 ders saati maaş karşılığı, 6 ders saati ücretli olmak üzere haftada 12 ders saati derse girebilmektedir. Kurs müdürlerinin yaklaşık %70 i Trafik ve Çevre Bilgisi ile Trafik Adabı dersine girmektedirler. Haftada 12 saat derse girebilme şartı  program yapılabilmesini zorlaştırmaktadır. Kurs müdürlerinin haftalık ders saatinin 20 saat olması talep edilmektedir.

c)       Ülkemizdeki ekonomik durum ve yabancı paraların aşırı yükselmesi sonucu,       40.000 TL – 50.000 TL ye satın alınan yeni direksiyon eğitim aracı şu anda              95.00 – 120.000 TL ye alınabilmektedir. Kurumların bu yükün altında kalkması imkansız hale gelmiştir. Yönetmeliğimizdeki 4 adet B s ertifikasınıfı direksiyon eğitim aracı bulundurma zorunluluğunun 2 veya 3 e indirilmesi talep edilmektedir.

d)   MEBBİS girişlerinde taranmış fotoğrafı aktarırken çok sıkıntı çekiliyor. Programın  düzeltilmesi talep edilmektedir.

e)   Elektronik sınav sisteminde yabancı dil olarak Arapça ve Çince var. Yaygın dillerden İngilizce, Almanca, Fransızca sisteme konmamıştır. Bu dillerin sisteme konulması talep edilmektedir.

f)     Elektronik sınav merkezleri illere açılmıştır. Kırsal kesimlerde uzak ilçelerin il merkezlerine ulaşması zor olmaktadır. Bu konuda talepler şöyledir:

ff – Uzak ilçelerin ortalama yakın bir ilçesine sınav merkezi açılması,

fff – Bağlı olunan il merkezi dışında kursiyerler kendilerine yakın olan illerde sınava girebilmesi,

g)    Kursiyer ilk kayıtta “B” sınıfı için manuel araca kayıt oluyor. Direksiyon çalıştırması sırasında “B” otomatiğe geçmek istiyor. Böyle bir düzenlemeye ihtiyaç duyulmaktadır.

h) MTSK sertifikalarının sürücü belgesine dönüştürülmesi bilindiği gibi nüfus müdürlüklerine verilmiştir. Nüfus müdürlüğü belge olarak sadece Sağlık Raporunu istemektedir. Yönetmeliğimize göre hazırlanan birçok evrak istenmiyor, atıl kalıyor. Bu konuda düzenlemeye ihtiyaç duyulmaktadır.

i)      Uygulama sınavları:

İ1- Uygulama sınavında “iki araç arasına park” ın trafik kazalarında ne gibi önleyici tedbir getirdiği sektörümüzce anlaşılamamıştır. Emniyet Genel Müdürlüğüne resmi yazı ile Ülkemizde iki araç arasına park yapamamaktan dolayı kaza oranı nedir diye sorduk. Cevap olarak böyle bir kaza yok denildi. Bu durumda iki araç arasına park sırasında çizgiye

bastın başarısızsın, tretuvara lastik değdi başarısızsın ne anlama geliyor diye soruluyor. (Kurslar ve vatandaşlar, bu uygulamanın sınav ücreti toplama planı olduğu kanaatini belirtmekteler.)

İ2- Uygulama sınavı sırasında yaptırılan “ani fren” işlemi araçlara büyük hasar vermektedir. Uygulamanın kaldırılmasını talep ediyoruz.

İ3- Uygulama sınavında “tablet uygulamada” 9.5.15. maddeye göre geri Park Etme Davranışı nın tekrar düzenlenerek adaylara hamle değil süre tanınmalıdır.

İ4- Uygulama sınavında adayın aracı stop ettirmesi halinde başarısız sayılması, adayların şiddetli tepkisine neden olmaktadır. Bu nedenle stop sayısının 3 olarak düzenlenmesi talep edilmektedir.

İ5- Uygulama sınavlarının hafta içine yaygınlaştırılması için çalışma yapılması dileğimizdir.

İ6- Uygulama sınavında başarısız adaylara 2 ders saati eğitim verilmesi istismar edilmektedir. Bu dersler verilmeden ders ücretinin alındığı duyumları gelmektedir. Bu maddenin kaldırılması talep edilmektedir.

 

J) İş Makineleri İle İlgili Taleplerimiz:

     J1- 23.05.2018 tarihli Yönerge değişikliği ile kursiyerlerin derslere devamlarının kontrolü ve tespiti istenmiştir. Bu uygulama orta öğretim öğrencilerine yapılan uygulamaya benzemektedir. İş Makinelerine başvuran kişilerin %90 ı fabrikaların çalışanlarıdır. Fabrikalarla protokol yaparak dersler orada verilmektedir. Denetime gelen kişiler bu konuları bilmedikleri için usulsüz raporlar tutulmaktadır. Ayrıca bu kursiyerlerin önemli bir kısmı iş makinelerini fabrikalarda kullanan kişilerdir. Konuya vakıfdırlar. 72 ders saati ders alacaksınız dendiğinde itirazlar yükselmektedir. Teorik ders denetim konusunun yeniden düzenlenmesi zaruridir.

J2- İş Makineleri ders saatleri için önerimiz:

Teorik Ders Saati   16

Araç Başı Teorik Ders saati 16

Uygulama Ders Saati:

Forklift, Kazıcı Yükleyici, Loder, Ekskavatör için 8 ders saati,

Raylı Sistem, Vinç, Personel Yük Yükseltici için 6 ders saati,

Olmasını arz ve teklif ederiz.

 

 

B-     Genel Müdürlüğümüzün bir genelgesi ile MTSK Yönetmeliğinin 4. ve 17/c  Maddelerine aykırı işlem 07.01.2016 tarihinden beri devam etmektedir. Bu konudaki bilgi ve belgeler aşağıdaki gibidir.

 

   BİMER                                                              13.10.2017

BAŞBAKANLIK İLETİŞİM MERKEZİ BAŞKANLIĞINA

ÖZÜ: Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Motorlu Taşıtlar(MTSK) Yönetmeliği Uygulamasındaki hata.

BİLGİ: MTSK Yönetmeliğinin 4/ e maddesi ile 17.maddelerinin tanımları:

Tanımlar MADDE 4 – (Değişik:RG-5/12/2015-29553)3

e) Eğitim ve sınav aracı (“C” sınıfı sertifika için): Azami yüklü ağırlığı 12.000 kilogramdan fazla yük taşımak için imal edilmiş çift fren, çift debriyaj sistemli kamyonu,

Direksiyon eğitim araçları MADDE 17 – (1) (Değişik: RG-7/3/2017-30000)

Kurslarda uygulanan sertifika sınıfı programına göre;

a) “B” sertifika sınıfı için en az dört direksiyon eğitim ve sınav aracı (en az bir tanesi manuel şanzımanlı olmak üzere, manuel veya otomatik şanzımanlı),

b) “M”, “A1”, “A2”, “A” ve “B1” sertifika sınıfları için en az birer direksiyon eğitim ve sınav aracı (en az bir tanesi manuel şanzımanlı olmak üzere manuel veya otomatik şanzımanlı),

c) “F”, “C”, “C1”, “CE”, “D1” ve “D” sertifika sınıfları için en az birer direksiyon eğitim ve sınav aracı, bulunması zorunludur.”

şeklindedir.

Yönetmelik hükümlerine göre, C sınıfı sertifika aracı kursta demirbaş olmak zorundadır. Bu aracın yüklü ağırlığı en az 12 ton olmalıdır. CE sınıfı araçta kurumun demirbaşı olmalıdır. Aksi takdirde, bu demirbaşlardan hangisi eksik ise “o” sertifika sınıfında kuruma ruhsat verilemez.

BELGE: Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün 07.01.2016 tarih ve E- 183839  SAYILI YAZISI İLE VALİLİKLERE mtsk Yönetmeliğine aykırı tamim gönderilmiştir. Bu tamim ile “ruhsat verilemeyecek kurumlar” yetkisi olmadığı halde “CE” sınıfı veya “C” sınıfı belge vermektedirler. Bu uygulama suç teşkil etmektedir.

Genel Müdürlük Yazısı:

 

 

 

TALEPLERİMİZ:

1-    Bu konuda Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumlarına yazdığım yazılara cevap alamadım.

2-    MTSK Yönetmelik maddelerine göre, C sınıfı sertifika aracı ile CE sınıfı sertifika aracı kurumun demirbaşı olmak zorundadır. (md.17)

3-    Belgenin 9. Maddesi CE sınıfı aracı demirbaş araç zorunluluğundan çıkartıyor. C sınıfı araca motorsuz bir römork taktırarak CE sınıfı yerine kullandırıyor. CE sınıfı demirbaş araç alan üyelerimiz karşısında haksız rekabeti Bakanlık ortaya çıkartıyor.

4-    MTSK Yönetmeliğinin 4/e maddesi C sınıfı için yüklü ağırlığı en az 12 ton diyor. Piyasada kullanılan CE sınıfı araçların %90 ı römorkun kısa şaseli bir çekici ile çekilmesi şeklindedir. Kısa şaseli çekicilere 12 ton yük yüklenemez. Şasesi üzerine karoser konamaz.


              Dursun ÖNAL

                               Başkan

Sosyal Medya