Harçlar Kanunu Genel Tebliği

27.12.2016 21:00

TEBLİĞ

Resmî Gazete 

Sayı : 29931

27 Aralık 2016 SALI

TEBLİĞ

 

Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ

(SERİ NO: 78)

 

 

I- Tescil harçları:

 

(4760 sayılı Kanunun 18/2 nci maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük:1/8/2002)

 

II- Sürücü belgesi harçları:

 

(5281 sayılı Kanunun 11 inci maddesi ile değişen bent. Yürürlük:1/1/2005) Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmeliğine göre verilecek sürücü belgelerinden bir defaya mahsus olmak üzere,

 

a) A sınıfı sürücü belgelerinden (A1 ve A2 dâhil)

143,70

b) B sınıfı sürücü belgesinden

433,10

c) F ve H sınıfı sürücü belgelerinden

143,70

d) Uluslararası sürücü belgelerinden

288,60

e) Diğer sürücü belgelerinden

722,50

Stajyer sürücü belgeleri ilgili olduğu sınıfa ait harca tabi tutulur.


 

 

RUHSAT HARÇLARI 2017

d)(4842 sayılı Kanunun 27 nci maddesi ile eklenen bent.Yürürlük:31/12/2003) Karayolları Trafik Kanununun 123 üncü maddesine göre özel kişi ve kuruluşlara sürücü kursları açmak için ilgili Bakanlıkça verilecek okul açma belgelerinden (Her yıl için),

 

Son nüfus sayımına göre;

 

Nüfusu 200.000'e kadar olan şehirlerde

908,20

Nüfusu 500.000'e kadar olan şehirlerde

1.817,20

Nüfusu 500.000'den yukarı olan şehirlerde

2.726,30

 

 

Sosyal Medya