Duyuru

08.06.2016 21:00

MAKAM ZİYARETİ SIRASINDA ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI GENEL MÜDÜRÜ SAYIN KAMİL ŞAMLIOĞLU’NA ÖZEL SÜRÜCÜ KURSLARI KONFEDERASYONUNCA SUNULAN SEKTÖR PROBLEMLERİ:

ACİL SORUNLAR:

1-Kurumlar, kontenjan artırma veya yerleşim değişikliği talebinde bulundukları zaman, maarif müfettişleri kurumun yeniden açıldığını varsayarak inceleme yapmaktadırlar. Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 5. Maddesi hükümlerini tekrar istemektedirler. Daha önceden ruhsat almış bir kurumun kontenjan artırma veya yerleşim değişikliği talebinde, özellikle iş hanlarının veya plazaların bir bölümünde açılmış kurumlar için, wc, asansör sorunu gündeme gelmekte, kurumun bürolarına yakın veya komşu başka kişilere ait ofisler nedeniyle, kurumlara yaptırım uygulanmaktadır. Kurumların talepleri reddedilmektedir. Bu konuda Genel Müdürlükten sorulan görüşlere de aynı minval üzere cevaplar gelmektedir.

TALEP: 5580 Sayılı Kanun’un 2. Madde (b) fıkrasında belirtilen kurumlar dışındaki çalışma ofislerinin, büroların “başka kurum” olarak addedilmemesini talep ediyoruz.

2- MTSK larında 2016 yılı başından itibaren araç onaylarında olumsuzluklar yaşanmaktadır. Şöyleki:

2.1- Otomobillerde, bir araç römorklu araç olarak (BE) onaylandığında, bu araca (B) adayı kaydı yapmayı program reddediyor. Bilindiği gibi bir araç için ayda 12 kayıt alınabilmektedir. Bu araca bir tane (BE) kaydı alınmışsa (B) sınıfı kayıt alınamıyor. Halbuki araçta 11 kişilik kayıt yeri boştur. Bu konuyu, 2016 öncesi yıllarda da (H) sınıfı için maalesef çözememiştik. Açıklanan konu, 2016 öncesi (H) sınıfı kayıt alınmış araca 2016 sonrası “otomatik araç kullanacakları veya engellileri” kayıt alamıyoruz. Bizlere verilen cevap: (H) sınıflarınızın eğitim ve sınavlarının bitmesi gerekir şeklindedir.

2.2 – Genel Müdürlüğümüze yazdığımız 05.10.2015 tarih ve 2015/16 sayılı yazımızla, geçmiş yıllarda TIR eğitimi ve sınavlarında yaşadığımız olumsuzlukları, kötü propagandaları yaşamamak için yayımlanacak yönetmelikte dikkate alınmasını istediğimiz konuları makama arz ettik. Ancak, üzülerek belirtmek isteriz ki, bu görüşlerimize itibar edilmediği gibi, fikrimizi de sormadılar. MTSK Yönetmeliğinin yayımlandığı 05.12.2015 tarihinden beri, TIR (2016 dan itibaren CE sınıfı) eğitim ve sınavlarında çekici kısmı kullanılmaktadır. Burada yükleme ile çekme yetkililerce  maalesef ayırt edilmemiştir. TIR çekicisi, şayet kısa şaseli, ise bu araca kamyon muamelesi yapılamaz. Ama uygulama bu şekildedir. Araç örnekleri şöyledir:

KAMYON;

ÇEKİCİ (RÖMORK TAKILACAK ARAÇ);

3 – Valiklerce belirlenen taban ücreti tespitinin Türk Ticaret Kanununa ve Rekabet Kanununa aykırı olduğunu değerlendiriyoruz.

4 – Genel Müdürlüğümüzün 23.03.2016 tarih ve 3352282 sayılı yazıları ile tebliğ edilen “Direksiyon Usta Öğreticilerine ek sınav ücreti ödenmesi” emrine önemli

ölçüde tepki vardır. Kurumun, maaşını, SGK primini, vergisini ödenen personele ek ücret ödettirilmesinin yasal dayanağı nedir sorusu sorulmaktadır. Bu konuda da önemli sayıda kurum hukuki yollara başvurmuştur.

5-Sürücü Adayı Uygulama Sınavında getirilen bazı uygulamaların trafik kazalarını azaltma yönünde herhangi etkisinin olmadığı yönünde önemli kanaatler ve tepkiler vardır. Bunları şöyle sıralayabiliriz:

5.1 –Değerlendirme çizelgelerinden EK-3 ve EK -4 de ki kırmızı işaretli bir eksikliği yapan aday 100 üzerinden değerlendirilip başarısız sayılmaktadır. Bu konuda EK-4 ile ilgili bazı bilgileri AB standartında değerlendirmek isteriz. AB DE Uygulama sınavlarında az hata -1 puan A ile, biraz daha önemli hata -3 puan B ile, daha önemli hata -6 C ile, hayati hata -20 D ile değerlendirilmektedir. -20 olumsuz toplam puanda aday başarısız olmaktadır. Açıklamalar ışığında EK -4 ü değerlendirdiğimizde:

I. Bölüm 14 madde -1 puan A dır,

II. Bölüm: Sarı işaretliler -3 puan B dir,

Kırmızı ile işaretli olanlardan -3 B puan verilecekler; 5,6,8,12-b,12-d,17,18,29-b,29-c,29-ç, maddeleridir,

Kırmızı ile işaretli olanlardan -6 C puan verilecekler; 1,10-a, 10-b,11-a,11-b,12-c,       12-ç,13-a,13-b,13-c,14-a,b,c,ç,15-a,ç,d,16,19,27-a,b,c,28-c,ç,30-a,b, 32-a,d maddeleridir,

Kırmızı ile işaretli olanlardan -20 D puan verilecekler;4,11-c,12-e,20,26-b,28-a maddeleridir,

5.2- Sınav aracının geriye kaçmasını önleyen sensörleri sözlü talimatlarla yapışkanla kapattırmak,

5.3- Uygulama sınavlarında meydana gelen ve meydana gelebilecek kazaların ölümlü veya maddi hasarlı tazminatları MTSK lar üzerine bırakılmıştır. Bu konuda sınav paralarının bir kısmı ile “sınav kaskosu” yapılması talebimizdir.

5.4- A1 ve A2 sınıfları için düzenlenen dairesel parkurlar, A sınıfı için yeterli gelmemektedir. Ayrıca, A sınıfı motorlar çok güçlü olduğu için gerek yaralanmalı kazalar, gerekse ölümlü kazalar kaçınılmazdır. A sınıflarının çalışma alanlarının mutlaka “tartan pist” şeklinde olması gerekmektedir. A sınıfı belge vereceklerde “en az 2000 m2 lik tartan pist istenmelidir. Bu alan mevcur Direksiyon Eğitim Alanının bir bölümüne de yapılabilir. Bu alanda diğer araçların geçmesi sorun yaratmaz diye değerlendiriyoruz,

ORTA VADEDE DÜZELTİLMESİ İSTENEN KONULAR:

1-      Büyük Şehir Statüsündeki yerleşim yerlerinin nüfusu ne olursa olsun, nüfusun 500.000 den fazla kabul edilmesinin düzeltilmesi,

Bu konuda 2007 yılından beri açtığımız davaları kazanıp, bulunduğumuz yerleşim yerinin nüfusuna uygun ruhsat harcı ödemekteyiz. Bu konudaki kesin Yargı Kararı:

  KARAR:KARAR NO: ………….dır. Bu kararı idare temyiz etmiştir. Temyiz reddi kararı: KARAR NO:………dir.

2-      SGK konusunda Genel Müdürlüğün 21.05.2014 tarih ve 2024709 sayılı emirlerinin yürürlüğünün kaldırılması ve konunun valiliklere tebliği,

Bu konuda dairenize sunulan pek çok yazıya cevap verilmediği gibi, yazılarımız husumet konusu haline getirilmiştir. 05.10.2015 tarih ve 2015/16 sayılı yazımızın (d) bendi ile konu ayrıntıları ile Makama açıklanmıştır.

3-      5580 Sayılı Kanunun 8. Madde 2. Fıkrasının yaygın eğitim kurumları bakımından muafiyetle yetkilendirilmesi,

4-      29.05.2013 TARİHLİ Resmi Gazete’de Yayımlanan MTSK Yönetmeliği hakkında Danıştay’da duruşmalı açılan davamız 25.05.2016 günü gerçekleşmiştir. Bir ay içerisinde karar açıklanacaktır. Daha önceden yürürlüğü durdurulan maddeler de vardır. (Dava konuları: simülatör, otomobillerde 10 yaş şartı, ağır vasıtalarda 20 yaş şartı, sertifikaların iki yıl içerisinde iptalinin durdurulması, EK-4 ve EK-3 lerin yeniden düzenlenmesi,) (Danıştay’ca yürürlüğü durdurulan konular ise: en az bir yıl çalışmamış sertifikalı kişilerin haklarının iadesi, sürücü kursları araçlarının başka işte çalışamayacağı kararının durdurulması,) Mahkeme kararı dikkate alınarak düzenlemelerin sektör menfaatine yapılmasını talep ederiz.

5-      MTSK larda B sertifika sınıfı için en az 4 araç bulundurulma zorunluluğunun yine 2 araç bulundurmaya dönüştürülmesi,

 

UZUN VADEDE YAPILMASI İSTENEN DÜZENLEMELER

1-      İl merkezleri ve büyük ilçelerde “sınav merkezlerinin hazine arazilerine inşaa edilmesi,

2-      AB Ülkelerinde olduğu gibi, trafikte eğitim sorumluluğu yüklenen MTSK lara akaryakıt, araç alımı konularında teşvik planlaması zorunluluğu gündeme alınması,

3-      MTSK larda kursiyer yaşı 17 ve yukarısıdır. MTSK ların orta öğretim kurumları gibi değerlendirilerek, Direksiyon Usta Öğreticisi mezuniyet kriteri, Kurs Müdür’ü mezuniyet kriterleri sektörü önemli ölçüde sıkıntıya sokmuştur. Bu konuların da AB de olduğu gibi uygulanması gerektiğini değerlendiriyoruz,

 

Gereğini Bilgilerinize saygılarımızla arz ederiz.  08.06.2016

Dursun Önal

Başkan

Yönetim Kurulu Adına

Sosyal Medya