Duyuru

11.11.2016 21:00

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MTSK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİŞİKLİK DÜŞÜNDÜKLERİNİ, VARSA TEKLİFLERİMİZİ BİLDİRMEMİZİ, SAYIN ERCAN ALPAY TARAFINDAN İKİNCİ BAŞKAN OSMAN ALİ DAĞ’A BİLDİRMİŞLERDİR. HAZIRLADIĞIMIZ TEKLİF AŞAĞIDADIR. DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUS, DÜZENLEME TEKLİFİMİZ YALNIZ MTSK YÖNETMELİĞİ VE SINAV ESASLARI İLEDİR. 5580 SAYILI KANUN VE ÖZEL ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ KONULARINA DEĞİNİLMEMİŞTİR.

 

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE                   11.11.2016

 

ÖZEL SÜRÜCÜ KURSLARI KONFEDERASYON’UNUN MTSK YÖNETMELİĞİ MADDELERİ İLE ALAKALI TEKLİFLER EKTEDİR.

ARZ EDERİZ.

 

OSMAN ALİ DAĞ                                                      DURSUN ÖNAL

2. BAŞKAN                                                                      BAŞKAN

 

YÜRÜRLÜKTEKİ MADDE METNİ

Madde:4

e) Eğitim ve sınav aracı (“C” sınıfı sertifika için): Azami yüklü ağırlığı

12.000 kilogramdan fazla yük taşımak için imal edilmiş çift fren, çift debriyaj sistemli kamyonu,

TEKLİF EDİLEN METİN

Azami yüklü ağırlığı

12.000 kilogramdan fazla yük taşımak ve şasesi üzerine kamyon kasası konabilen araç için imal edilmiş çift fren, çift debriyaj sistemli kamyonu,

GEREKÇE

Kamyon tanımına uymayan TIR kafası(şasesi kısa ve kasa konamayan araç) ile kamyon sınavı yapılmaktadır.

YÜRÜRLÜKTEKİ MADDE METNİ

Madde:4

o) Eğitim ve sınav aracı (Römork): Motorlu araçla çekilen, yüklü ağırlığı

750 kilogram üzerinde olan insan veya yük taşımak için imal edilmiş motorsuz taşıtı,

TEKLİF EDİLEN METİN

o) Eğitim ve sınav aracı (Römork): Motorlu araçla çekilen, yüklü ağırlığı

750 kilogram üzerinde olan insan veya yük taşımak için imal edilmiş motorsuz taşıtı,

Hafif Römork: Motorlu araçla çekilen, yüklü ağırlığı

750 kilogramdan az olan insan veya yük taşımak için imal edilmiş motorsuz taşıtı,

GEREKÇE

Hafif Römork Tanımı Yönetmelikte yok. Otomobillere takılan römorklar Hafif Römorktur.

YÜRÜRLÜKTEKİ MADDE METNİ

MADDE 7 –

(7) Direksiyon usta öğreticisi tarafından, sınava gireceği düzeye ulaştığına karar verilen kursiyerler kurs tarafından direksiyon eğitimi dersi ön sınavına alınırlar. Ön sınavda başarılı görülerek il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince yapılacak direksiyon eğitimi dersi sınavına girmesi uygun görülen kursiyerler için kurs tarafından Özel MTSK Modülü üzerinden onay verilir. Bu sınavların sonuçları Genel Müdürlükçe değerlendirilir. Genel Müdürlükçe yapılan değerlendirmede kursa kayıtlı kursiyerlerine akan trafikte güvenli araç kullanacak seviyede eğitim vermeden, sınava girebilmeleri için Özel MTSK Modülü üzerinden onay veren kurslar hakkında valilikçe soruşturma başlatılır.

Soruşturma sonunda düzenlenen raporda yeterli eğitim verilmediği tespit

edilmesi hâlinde tespit edildiği ayı takip eden aydan itibaren kursa bir dönem kursiyer kaydı yapılmasına izin verilmez.

TEKLİF EDİLEN METİN

MADDE 7 –

(7) Mülga

GEREKÇE

Uygulaması yoktur. Bu maddenin faydası da görülmemiştir.

YÜRÜRLÜKTEKİ MADDE METNİ

MADDE 15 – (1)

…………………………………………………………………….. Direksiyon eğitimi dersini tamamlayarak kurs tarafından yapılan ön sınavda başarılı…………………………..

(3) (Değişik fıkra:RG-5/12/2015-29553)

………………………………………….Direksiyon eğitimi dersini tekrar alan kursiyer kurs tarafından yapılan ön sınavda başarılı olması hâlinde bir hafta önce Özel MTSK Modülü üzerinden onay verilerek il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince sınava alınırlar.

TEKLİF EDİLEN METİN

………………………………………….Direksiyon eğitimi dersini tekrar alan kursiyer kurs tarafından yapılan ön sınavda başarılı olması hâlinde bir hafta önce Özel MTSK Modülü üzerinden onay verilerek il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince sınava alınırlar.(Bu paragraf mülga)

YÜRÜRLÜKTEKİ MADDE METNİ

MADDE 17 –

d) Direksiyon eğitim ve sınav aracı olarak kullanılacak bütün araçların,

yetkili kuruluşlarca muayenesinin yapılmış ve trafiğe çıkması uygun görülmüş olması ve mevsim şartlarına uygun donanıma sahip olması gerekir. Bu araçlardan “M”, “A1”, “A2”, “A”, “B1”, “B” ve “BE” sertifika sınıfı direksiyon eğitim ve sınav aracı olarak kullanılacaklar 10 yaşından, “C1”, “C1E”, “C”, “CE”, “D1”, “D”, “D1E”, “DE” ve “F” sertifika sınıfı direksiyon eğitim ve sınav aracı ile bu araçlara takılacak römork veya yarı römorklar 20 yaşından büyük olamaz. Direksiyon eğitim ve sınav aracının yaşı, fabrikada imal edildiği tarihte bir yaşında kabul edilerek hesaplanır.

TEKLİF EDİLEN METİN

MADDE 17 –

d) Direksiyon eğitim ve sınav aracı olarak kullanılacak bütün araçların,

yetkili kuruluşlarca muayenesinin yapılmış ve trafiğe çıkması uygun görülmüş olması ve mevsim şartlarına uygun donanıma sahip olması gerekir. Bu araçlardan “M”, “A1”, “A2”, “A”, “B1”, “B” ve “BE” sertifika sınıfı direksiyon eğitim ve sınav aracı olarak kullanılacaklar 15 yaşından, “C1”, “C1E”, “C”, “CE”, “D1”, “D”, “D1E”, “DE” ve “F” sertifika sınıfı direksiyon eğitim ve sınav aracı ile bu araçlara takılacak römork veya yarı römorklar 25 yaşından büyük olamaz. Direksiyon eğitim ve sınav aracının yaşı, fabrikada imal edildiği tarihte bir yaşında kabul edilerek hesaplanır.

YÜRÜRLÜKTEKİ MADDE METNİ

MADDE 20 – (1) Teorik ve direksiyon eğitimi derslerinin çalışma

saatleri, haftanın bütün günlerinde 07:00 ile 23:00 saatleri arasında kursiyerlerin talep ve ihtiyacına göre kurs müdürlüğünce tespit edilir. Gece eğitimleri gün batımından sonra başlar. Bu saatler il milli eğitim müdürlüklerince “Özel MTSK Modülü”ne girilir.

TEKLİF EDİLEN METİN

(1) Teorik ve direksiyon eğitimi derslerinin çalışma

saatleri, haftanın bütün günlerinde 08:00 ile 21:00 saatleri arasında kursiyerlerin talep ve ihtiyacına göre kurs müdürlüğünce tespit edilir. Gece eğitimleri gün batımından sonra başlar. Bu saatler il milli eğitim müdürlüklerince “Özel MTSK Modülü”ne girilir.

GEREKÇE

Türkiye de saat düzenlemesi yapılmamıştır.

YÜRÜRLÜKTEKİ MADDE METNİ

MADDE 23 –

(3) ………………………………………………………

(Değişik cümle:RG- 5/12/2015-29553) Üç ay önceki ayın primini ödemediği tespit edilen kurslara prim borçlarını ödeyene kadar yeni dönem açmalarına izin verilmez.

TEKLİF EDİLEN METİN

(3) ………………………………………………………

Kurumun üç ay önceki ayın taahhuk eden primini (çalışanların çalıştığı gün ve saat tutarı kadar) ödemediği tespit edilen kurslara prim borçlarını ödeyene kadar yeni dönem açmalarına izin verilmez.

GEREKÇE

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı açıklamalarına uygun ifadeler olması.

YÜRÜRLÜKTEKİ MADDE METNİ

MADDE 27 –

a) İlk yardım dersi için, İlk Yardım Yönetmeliği kapsamında alınmış “İlk

Yardım Eğitmeni Sertifikası” sahibi olmak,

2) Yüksekokul mezunu olup öğreticilik yapacağı sınıftan en az üç yıllık

sürücü belgesi sahibi olmaları koşuluyla Bakanlık veya millî eğitim

müdürlüklerince verilmiş “Direksiyon Eğitimi Öğreticiliği Belgesi”ne sahip

bulunmak (Herhangi bir sınıftan “Direksiyon Eğitimi Öğreticiliği Belgesi”

bulunanlar başka bir sınıf sürücü belgesi aldığında bir yıl sonra yeni sertifika grubunda eğitim verebilir.)

gerekir.

TEKLİF EDİLEN METİN

a) İlk yardım dersi için, İlk Yardım Yönetmeliği kapsamında İlk Yardım eğitimi veren tıp, hemşirelik, sağlık teknisyenliği … yüksek okullardan (2 veya 4 yıllık) mezun olmak.

2) Yüksekokul veya lise mezunu olup öğreticilik yapacağı sınıftan en az üç yıllık sürücü belgesi sahibi olmaları koşuluyla Bakanlık veya millî eğitim müdürlüklerince verilmiş “Direksiyon Eğitimi Öğreticiliği Belgesi”ne sahip bulunmak (Herhangi bir sınıftan “Direksiyon Eğitimi Öğreticiliği Belgesi” bulunanlar başka bir sınıf sürücü belgesi aldığında sertifika tarihinden itibaren yeni sertifika grubunda eğitim verebilir.)

gerekir.

GEREKÇE

a)      Sağlık Bakanlığı nın istenen şartlardaki kursları sınırlı sayıda ve sınırlı yerlerde açılmaktadır. Eleman temini imkansız hale gelmiştir.

2)Kurumlar, Yüksek okul mezunu elaman bulmakta çok zorlanmaktadır, hatta bu elemanları   bulmak imkansız hale gelmiştir.

YÜRÜRLÜKTEKİ MADDE METNİ

MADDE 28 –

………………………………………kursiyerin direksiyon eğitimleri tamamlandıktan sonra kurs tarafından direksiyon eğitimi dersi ön sınavı yapılır………………………………………..

TEKLİF EDİLEN METİN

MADDE 28 –

………………………………………kursiyerin direksiyon eğitimleri tamamlandıktan sonra kurs tarafından direksiyon eğitimi dersi (mülga) …….yapılır………………………………………..

YÜRÜRLÜKTEKİ MADDE METNİ

MADDE 34

ğ) (Ek:RG-5/12/2015-29553) 3 Sınav güzergâhının uygun alanında 30 km

hıza ulaştıktan sonra ani fren yapılır.

TEKLİF EDİLEN METİN

ğ) (Ek:RG-5/12/2015-29553) 3 (mülga)

GEREKÇE

Uygulamalarda istenen amaca ulaşılamadığı gibi, kurumlar fren, balata ve trafik kazası riskleri ile karşılaşıyorlar.

YÜRÜRLÜKTEKİ MADDE METNİ

MADDE 35 –

d) (Değişik:RG-5/12/2015-29553) ……………………..En az 20 km hıza

ulaştıktan sonra ani fren yaptırılır.

TEKLİF EDİLEN METİN

MADDE 35 –

………………………….(mülga)

GEREKÇE

Uygulamalarda istenen amaca ulaşılamadığı gibi, kurumlar fren, balata ve trafik kazası riskleri ile karşılaşıyorlar.

YÜRÜRLÜKTEKİ MADDE METNİ

MADDE 43 –

………………………………….. ve görevlendirilen usta öğreticinin sınav günündeki ücreti de dikkate alınarak

TEKLİF EDİLEN METİN

MADDE 43 –

………………………………….. ve görevlendirilen usta öğreticinin sınav günündeki ücreti de dikkate alınarak(mülga)

GEREKÇE

Bu uygulama İş Kanununa aykırıdır.             .

YÜRÜRLÜKTEKİ MADDE METNİ

Eğitim personeli

GEÇİCİ MADDE 1 – (Değişik:RG-27/8/2014-29101)

(1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce, özel motorlu taşıt sürücüleri

kurslarında (Mülga ibare:RG-5/12/2015-29553) (...) eğitim personeli olarak görev alan veya halen görevde bulunan eğitim personeli ile bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce açılan Motorlu Taşıt Sürücüleri Direksiyon Eğitimi Öğreticiliği Modüler Programı kurslarına katılıp sertifika alan direksiyon usta öğreticilerinin özlük hakları saklıdır.

 

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) (Değişik:RG-28/5/2015-29369) Bu

Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce, düzenlenmiş olan sürücü sertifikaları3/7/2015 tarihi mesai saati sonuna kadar sürücü belgesine dönüştürülür. Verilen bu süre içerisinde sınıfına uyan sürücü belgesi ile değiştirilmeyen sertifikaların geçerliliği sona erer.

 

TEKLİF EDİLEN METİN

Eğitim ve idareci personel

GEÇİCİ MADDE 1 – (Değişik:RG-27/8/2014-29101)

(1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce, özel motorlu taşıt sürücüleri

kurslarında (Mülga ibare:RG-5/12/2015-29553) (...) eğitim personeli ve idareci olarak görev alan veya halen görevde bulunan eğitim personeli ile bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce açılan Motorlu Taşıt Sürücüleri Direksiyon Eğitimi Öğreticiliği Modüler Programı kurslarına katılıp sertifika alan direksiyon usta öğreticilerinin özlük hakları saklıdır.

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) (Değişik:RG-28/5/2015-29369) (mülga)

GEREKÇE

Hak edilmiş görev ve belgenin iptali Anayasa ya aykırıdır.

YÜRÜRLÜKTEKİ MADDE METNİ

(Değişik:RG-5/12/2015-29553) EK- 3

(Değişik:RG-5/12/2015-29553) EK- 4

TEKLİF EDİLEN METİN

AB Standarlarında değerlendirme formu uygulandığında 100 puan üzerinde -20 alan kursiyer başarısız sayılır. -20 puana ulaşıldığında sınava son verilir.

A           -1 PUAN

B          -3 PUAN

C          -6 PUAN

D          -20 PUAN

(Değişik:RG-5/12/2015-29553) EK- 3 için:

(I) ARAÇ BİLGİSİ SORGULAMA BÖLÜMÜ

1             Debriyaj ve vitesi gösterecek. A

2             Fren sistemlerini (el/ayak) gösterecek. A

3             Işıklandırma sistemi(Araçtaki bütün lambaları açıp kapatacak).  A

4             Aracın kaç vitesli olduğunu bilecek. A

5             Motoru çalıştırıp stop ettirecek. A

6             Sinyal ikaz ışıklandırmalarını çalıştıracak.  A        

7             Yağ ve su göstergelerini gösterecek.  A

8             Akünün yerini gösterecek. A

9             Koruyucu kask, dizlik, kolluk, yelek ve benzerlerini giyecek. A

10           Motoru ayağı üstünde park edecek (“B1” sertifika sınıfı hariç). A

(II)  BU YÖNETMELİĞİN EK-7'SİNDEKİ KROKİYE GÖRE DÜZENLENEN ALANDAKİ UYGULAMALAR BÖLÜMÜ

1             MOTORU ÇALIŞTIRMA VE HAREKET

                a) Motoru çalıştırırken vitesi boşa almıyor (motorlu bisiklet hariç). B

                b) Kalkış esnasında ön ve arka trafiği kontrol etmiyor. C

                c) Kalkış esnasında motoru stop ettiriyor. C

                ç) Kalkış esnasında ayaklarını toplarken dengeyi sağlayamıyor. C

                d) Çok sarsıntılı kalkış yapıyor. B

2             KONİLER ARASINDAN GEÇME

                a) Konilere çarpıyor ve deviriyor. C

                b) Ayakları yere değiyor (“B1” sertifika sınıfı hariç). C

                c) Sınırların dışına çıkıyor. Dönüşler esnasında hızını ayarlayamıyor. C

                ç) Düşüyor (“B1” sertifika sınıfı hariç). D

3             ENGELDEN KAÇMA

                a) 25 km hıza ulaşamıyor. A

                b) 25 km hıza ulaştıktan sonra önüne çıkan engelden kaçamıyor. B

4             SEKİZ ÇİZME

                a) Ayakları yere değiyor (“B1” sertifika sınıfı hariç). B

                b) Sınırların dışına çıkıyor. Dönüşler esnasında hızını ayarlayamıyor. B

                c) Düşüyor (“B1” sertifika sınıfı hariç). D

5             DENGE SAĞLAMA

                a) Platform üzerinden geçemiyor ve aracın üzerinde denge sağlayamıyor D

                  (“B1” sertifika sınıfı hariç).

                b) Platform üzerinden düşüyor (“B1” sertifika sınıfı hariç). D

6             FREN YAPMA VE DURMA

                a) Fren yaparken panikliyor, aracı aşırı sarsıyor, düşüyor. B

                b) Fren sınırlarının dışına çıkıyor (motorlu bisiklet 20 metre, motosiklet 30 metre). B

                c) Düzgün duruş yapamıyor. Ön ve arka frenleri dengeli kullanmıyor. B

7             ANİ FREN YAPMA

                a) 25 km hıza ulaştıktan sonra ani fren yapamıyor. B

                b) Ani fren davranışını gerçekleştirirken trafiği kontrol etmiyor. B

(III) SÜRÜŞ BECERİSİ VE TRAFİK ALGISINA YÖNELİK DAVRANIŞLAR BÖLÜMÜ

1             KONTROLSÜZ VE SİNYAL VERMEDEN ÇIKIŞ YAPMA DAVRANIŞI

                a) Çıkış yaparken trafiği kontrol etmiyor. B

                b) Trafiği tehlikeye düşürecek şekilde çıkış yapıyor. B

                c) Sinyal vermeden çıkış yapıyor. B

2             ŞERİT İZLEME VE DEĞİŞTİRME KURALLARI

                a) Şerit değiştirirken zamanında sinyal vermiyor. A

                b) Şerit izleme kuralına uymuyor (şerit çizgilerinin içinde araç kullanmıyor). B

                c) Araç kullanırken güvenlik şeridini ihlal ediyor. B

                ç) Şerit değiştirirken ayna kontrolü yapmıyor. A

                d) Seyir halindeyken aynalardan trafiğin akışını kontrol etmiyor. A

3             HIZ VE ÖNÜNDEKİ ARACI SOLLAMA KURALLARI

                a) Hız limitlerini aşıyor. D

                b) Hız limitlerinin çok altında araç kullanıyor. B

                c) Hızlanma ve yavaşlamalarda gaz ve frene tam intibak edemiyor. B

                ç) Sollama esnasında sinyal vermiyor. B

                d) Sollama esnasında ayna, yol ve karşıdan/arkadan gelen araç kontrolü yapmıyor. B

                e) Sollama yaparken arkadaki ve diğer şeritlerdeki araçları tehlikeye atıyor. Hızlarını doğru tahmin edemiyor. B

4             ARACI STOP ETTİRME DAVRANIŞI

                a) Aracı stop ettiriyor. A

5             TAKİP MESAFESİ İLE İLGİLİ DAVRANIŞLAR

                a) Takip mesafesini kurallara uygun olarak ayarlayamıyor. A

6             ALKOL VE UYUŞTURUCU MADDELERLE İLGİLİ DAVRANIŞLAR

                a) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı maddeler etkisindedir. D

7             KAVŞAK YAKLAŞIMINDA VE KAVŞAKLARDA KURALLARA UYGUN DAVRANIŞLAR

                a) Kavşak yaklaşımında yavaşlamıyor. B

                b) Kavşakta ayna kontrolü yapmıyor. B

                c) Kavşakta şerit takibi yapmıyor. B

                ç) Kavşakta sinyal vermiyor. B

                d) Kavşak dönüşlerinde omuz bakışı yapmıyor. Kör noktaları kontrol etmiyor. A

                e) Kavşakta karşıdan ve yandan gelen araçları kontrol etmiyor. A

8             SAĞA-SOLA DÖNÜŞ VE İŞARETLERLE İLGİLİ KURALLAR

                a) Döneceği yönün uygun şeridine zamanında girmiyor. A

                b) Dönüş öncesinde zamanında sinyal vermiyor. A

                c) Dönüşlerde ayna kontrolü yapmıyor. A

                ç) Dönüşlerde olması gereken dar ya da geniş dönüşü yapamıyor. A

9             ÇEVREYE DUYARLI (KORNA-GÜRÜLTÜ) VE ENERJİ TASARRUFU SAĞLAYACAK ŞEKİLDE ARAÇ KULLANMA

                a) Yüksek devirde araç kullanıyor. A

                b) Gereksiz yere kornayı kullanıyor. A

                c) Ekonomik araç kullanma kurallarına uymuyor (fren kullanma, vites geçişleri, hızlanma). A

10           YOL GİRİŞ VE ÇIKIŞ KURALLARI İLE İLGİLİ DAVRANIŞLAR

                a) Yol giriş ve çıkış kurallarına uymuyor. B

                b) Kontrolsüz giriş ve çıkış yapıyor. B

11           YAYA VE OKUL GEÇİTLERİ İLE İLGİLİ DAVRANIŞLAR

                a) Yaya ve okul geçitlerinde yayalara ve bisikletlilere yol vermiyor. B

  (Değişik:RG-5/12/2015-29553) EK- 4 için:

I) ARAÇ BİLGİSİ SORGULAMA BÖLÜMÜ

1             Lastiklerin havalarının yeterli olduğunu gözle kontrol edecek. A

2             Fren sistemlerini (el/ayak) gösterecek.  A

3             Işıklandırma sistemi (Araçtaki bütün lambaları açıp kapattıracak). A

4             Yağ ve su göstergeleri gösterilecek. Hangi durumda tehlike olduğunu bilecek.  A

5             Sinyal ikaz ışıklandırmalarını çalıştıracak. A

6             Aracın kaç vitesli olduğunu bilecek. A

7             Gaz ve debriyaj pedallarını gösterecek. A

8             Akünün yerini gösterecek. A

9             Yakıt göstergesindeki yakıt durumunu bilecek. A

10           Direksiyon kumandalarını (Uzun/kısa far, sinyal kolu ve silecek kolu) gösterecek. A

11           Araç kaputunun açacak, motor yağı/soğutma suyu konma yerini gösterecek. A

12           Araç bagajını açacak (stepne, kriko, reflektör, ilkyardım çantası) ve gösterecek. A

13           Dikiz aynalarının ayar yerini gösterecek. A

14           Cam sileceklerinin suyunun konulma yerini gösterecek. A

(II) SÜRÜŞ BECERİSİ VE TRAFİK ALGISINA YÖNELİK DAVRANIŞLAR BÖLÜMÜ

1             Emniyet kemerini takmıyor. C

2             Araca bindiğinde ayna ayarlarını kontrol etmiyor. B

3             Araca bindiğinde koltuk ayarlarını kontrol etmiyor. B

4             Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı maddeler etkisinde. D

5             Trafik polisi ile diğer yol ikaz ve değişiklikleri veya yönlendirmeleri fark etmiyor. B

6             Araç kullanımı esnasında aşırı heyecanlı ve telaşlı bulundu. B

7             Geri geri giderken şeridini koruyarak köşeden sağa ya da sola dönemiyor. B

8             Kendisini geçmek isteyen araçlarla ilgili geçilme kurallarına uymuyor. B

9             ARACI ÇALIŞTIRMA VE HAREKETE GEÇİRME USUL VE KURALLARI

                a) Aracı çalıştıramıyor. B

                b) Araç çalıştığı halde marşa uzun süreli basıyor. B

                c) Aracı çalıştırırken vitesi boşa almıyor. B

                ç) Doğru vitesle kalkış yapamıyor. B

                d) Hareket ettirirken aracı stop ettiriyor. B

10           EMNİYETLİ VE RAHAT KALKIŞ KURALLARI

                a) Kalkış yaparken ön ve arka trafiği kontrol etmiyor. C

                b) Kalkış yaparken sinyal vermiyor. C

                c) Aracı sarsarak kaldırıyor. B

                ç) Aracı stop ettiriyor. B

                d) Öndeki ya da arkadaki araçla kalkış mesafesini ayarlayamıyor. B

11           KONTROLSÜZ VE SİNYAL VERMEDEN ÇIKIŞ YAPMA DAVRANIŞI

                a) Çıkış yaparken trafiği kontrol etmiyor. C

                b) Çıkış yaparken sinyal vermiyor. C

                c) Trafiği tehlikeye düşürecek şekilde çıkış yapıyor. D

                ç) Çıkış yaparken aracı doğru konumlandıramıyor. B

12           TEHLİKELİ DAVRANIŞLAR, ŞERİT İZLEME VE DEĞİŞTİRME KURALLARI

                a) Şerit değiştirirken çizgilerin anlamına uygun hareket etmiyor (kesik ve sürekli). B

                b) Şerit değiştirirken zamanında sinyal vermiyor. B

                c) Şerit izleme kuralına uymuyor (şerit çizgilerinin içinde araç kullanmıyor). C

                ç) Araç kullanırken güvenlik şeridini ihlal ediyor. C

                d) Şerit değiştirirken ayna kontrolü yapmıyor. B

                e) Trafiği kontrol etmeden şerit değiştiriyor. D

13           ÖNÜNDEKİ ARACI SOLLAYIP GEÇME KURALLARI

                a) Sollama esnasında sinyal vermiyor. C

                b) Sollama esnasında ayna kontrolü yapmıyor. C

                c) Sollama yaparken arkadaki ve diğer şeritlerdeki araçları tehlikeye atıyor. Hızlarını dikkate almıyor. C

14           KAVŞAĞA YAKLAŞMADA VE KAVŞAKLARDA UYGUN DAVRANIŞLAR

                a) Kavşağa yaklaşırken yavaşlamıyor. C

                b) Kavşakta ayna kontrolü yapmıyor. C

                c) Kavşakta şerit takibi yapmıyor. C

                ç) Kavşakta sinyal vermiyor. C

                d) Kavşak dönüşlerinde omuz bakışı yapmıyor. Kör noktaları kontrol etmiyor. B

                e) Kavşakta karşıdan ve yandan gelen araçları kontrol etmiyor. B

15           EĞİMLİ YOLDA ARACI DURDURMA VE KALDIRMA BECERİSİ

                a) Sinyal vererek sağ şeride geçmiyor. C

                b) Aracı 50 cm den fazla geri kaçırıyor. B

                c) Aracı stop ettiriyor. B

                ç) Ayna kontrolü yapmıyor. C

                d) Sinyal vererek aracı tekrar hareket ettiremiyor. C

16           Trafik ışık ve işaretlerine dikkat etmiyor, işaretlere uymuyor. C

17           Yoldan geçen araçlara geçiş kolaylığı sağlayamıyor. B

18           Takip mesafesini kurallara uygun olarak ayarlayamıyor. B

19           Yaya ve okul geçitlerinde yayalara ve bisikletlilere yol vermiyor. D

20           Hemzemin geçitlerinde geçiş kurallarına uymuyor. B

21           Geçiş üstünlüğü hakkına sahip olan araçlara geçiş izni vermiyor. B

22           Ani fren yapma kurallarına uymuyor (30 km hızla giderken). B

23           Araç seyir halindeyken iç ve dış aynalardan trafiğin akışını kontrol etmiyor. B

24           Yol giriş-çıkış kurallarına uymuyor, kontrolsüz giriş ve çıkış yapıyor. B

25           ARAÇ KUMANDA PEDALLARINA (GAZ, FREN, DEBRİYAJ) İNTİBAK ETME

                a) Vites değiştirirken debriyaj ve gaz pedalına tam ve doğru basmıyor. B

                b) Vites değiştirirken sıralamaya uymuyor. B

                c) Vites değiştirirken aracın kontrolünü kaybediyor. B

                ç) Aracı stop ettiriyor. B

26           DİREKSİYON HÂKİMİYETİ

                a) Direksiyon simidini doğru pozisyonda tutmuyor. B

                b) Aracı sağa sola savuruyor. D

                c) Şerit çizgisini takip edemiyor. B

27           SAĞA-SOLA DÖNÜŞ KURALLARI VE İŞARETLERİ

                a) Döneceği yönün uygun şeridine zamanında girmiyor. C

                b) Dönüş öncesinde zamanında sinyal vermiyor. C

                c) Dönüşlerde ayna kontrolü yapmıyor. C

                ç) Dönüşlerinde omuz bakışı yapmıyor. Kör noktaları kontrol etmiyor. B

28           HIZ KURALLARI İLE İLGİLİ DAVRANIŞLAR

                a) Hız limitlerini aşıyor. D

                b) Yol için belirlenen azami hız sınırını dikkate almıyor. B

                c) Yaya, okul ve bisiklet v.b. geçit alanlarında hızını düşürmüyor. C

                ç) Hız levhalarına uymuyor. C

                d) Hızlanma ve yavaşlanmalarda aracın hızını ayarlayamıyor. B

29           ARAÇLARIN ARASINA PARK ETME KURALLARI

                a) Park etme becerisi zayıf. B

                b) Koniler arasında en fazla iki hamlede park edemiyor. B

                c) Park yaparken kaldırım veya konilere çarpıyor. B

                ç) Kaldırıma 50 cm’den fazla uzağa park ediyor. B

30           ARACI GERİ VİTESTE KULLANMA KURALLARI

                a) Aracı geri viteste kullanırken aracı sağa veya sola doğru kaydırıyor, araçın hakimiyetini sağlayamıyor. C

                b) Aracı geri viteste kullanırken aynaları kullanarak trafik kontrolü yapmıyor. C

                c) Aracı geri viteste kullanırken belirlenen şerit çizgilerini ihlal ediyor. B

31           ÇEVREYE DUYARLI (KORNA-GÜRÜLTÜ) VE ENERJİ TASARRUFU SAĞLAYACAK ŞEKİLDE ARAÇ KULLANMA

                a) Yüksek devirde araç kullanıyor. B

                b) Gereksiz yere kornayı kullanıyor. B

                c) Ekonomik araç kullanma kurallarına uymuyor (fren kullanma, vites geçişleri, hızlanma). B

32           DURMA, DURAKLAMA, İNDİRME VE PARK ETME KURALLARI

                a) Sinyal vermeden duruyor. C

                b) Kaldırıma veya sağ şeritte uygun mesafeye yanaşmadan duruyor. B

                c) Durma işlemi sonucunda el frenini çekerek aracı sabitlemiyor. B

                ç) Aracı durdurduktan sonra motoru stop ettirmiyor. B

                d) Aracı durdurması veya park etmesi yasak bir yerde durduruyor.

GEREKÇE

AB Standartları uygulayan ülke puanları örnek olarak alınmıştır.

YÜRÜRLÜKTEKİ MADDE METNİ

22.10.2014 tarih ve 4737589 Sayılı Özel Öğretim Kurulu Yazısı

TEKLİF EDİLEN METİN

Mülga

GEREKÇE

Uygulama kurumlara sadece maddi yük getirmektedir.

YÜRÜRLÜKTEKİ MADDE METNİ

Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği 55/3. madde

TEKLİF EDİLEN METİN

Mülga

GEREKÇE

Uygulanmamaktadır. Müşteriler bankalarda sıra beklemek istememektedirler.

Sosyal Medya