Duyuru - MTSK Uygulamalarında Yaşanan Sıkıntılar, Öneriler, Talepler

05.10.2015 21:00

SAYI: 2015/16                                                                                                                                        05.10.2015

KONU: MTSK Uygulamalarında Yaşanan Sıkıntılar, Bu Konulardaki Önerilerimiz, Taleplerimiz

 

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

İLGİ: a) Sınav Esasları Yazıları

            1- ÖÖKGM nün 12.06.2013 tarih ve 1341072 sayılı yazıları

            2- ÖÖKGM nün 26.08.2013 tarih ve 2203655 sayılı yazıları

            3- ÖÖKGM nün 11.10.2013 tarih ve 2958248 sayılı yazıları

            4- ÖÖKGM nün 02.04.2014 tarih ve 1365421 sayılı yazıları

            5- ÖÖKGM nün 12.08.2014 tarih ve 3342624 sayılı yazıları

            6- ÖÖKGM nün 24.03.2015 tarih ve 3211638 sayılı yazıları

          b) MTSK da Araç Sayıları Ve Araç Yaşları

            1- 29.06.2013 tarih ve 28661 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan MTSK Yönetmeliği

            2- ÖÖKGM nün 05.09.2014 tarih ve 3760024 sayılı yazıları

            3- ÖÖKGM nün 27.05.2015 tarih ve E.5463364 sayılı yazıları

            4- ÖÖKGM nün 18.06.2015 tarih ve 6317026 sayılı yazıları

          c) Karayolları Trafik Yönetmeliği (17.04.2015 tarih ve 29329 Sayılı Resmi Gazete)

          d) SGK Primi Ödemeleri

            1- ÖÖKGM nün 08.05.2014 tarih ve 1843572 sayılı yazıları

            2- ÖÖKGM nün 21.05.2014 tarih ve 2024709 sayılı yazıları

3- SGK BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü İşverenler Daire Başkanlığının 19.02.2015 tarih ve 2908432 sayılı yazıları EK:1

          e) 2016 Yılı MTSK Sınav Takvimi

-1-

 

İlgi (a) yazılarda MTSK nın uygulama sınavları hakkında Bakanlığımızın istediği konular tebliğ edilmiştir. Sınav uygulamaları sırasında görevlilerin talepleri doğrultusunda adayların yaşadıkları bazı olaylar şöyledir:

1- İki araç arasına park sırasında aracı stop ettiren aday sınavdan başarısız sayılmaktadır. Halbuki a(4) yazının eki olan EK- 4 de böyle bir talimat yoktur.

2- İki araç arasına park sırasında yetkililerce çizilen çizgiye aracınız %100 paralel konumda değil diye aday sınavdan başarısız sayılmaktadır. Halbuki a(4) yazının eki olan EK- 4 de böyle bir talimat yoktur.

3- İki araç arasına park uygulaması sanal ortamda ve hayali yapılmaktadır. Ülke genelindeki sınav güzergahlarının hiç birisinde gerçek anlamda iki araç kullanılmamaktadır. Araçlar yerine plastik koniler kullanılmaktadır. Bazı illerde, boyanmış atık su borularının da kullanıldığını bizzat gördüğümüzü belirtmeliyim. Kullanılan koniler gerçeği yansıtmadığı için, sınavda kalan adaylara haksızlık yapılmış olmaktadır.

Değerlendirme: İki araç arasına park sırasında yukarıdaki hatalar “trafik kazalarını azaltmada” ne kadar etkendir ki böyle bir uygulama yapılmaktadır? AB Ülkelerinin hiç birisinde böyle bir uygulama yoktur. Bu ülkelerde gerçek oto parklarda sadece park etme uygulaması yaptırılmaktadır.

4- Sınavda kullanılan araçlar sürücü kurslarının demirbaş araçları olup, bu araçları satın almak için kurumlar önemli tutarda harcamalar yapmışlardır. Bakanlığımızın b(1) yazısının 17. maddesinin (d) bendi ile araçlara getirilen yaş şartlarının genel gerekçesi de teknolojiye uyum ve modernleşmedir. Kurumlarca satın alınan araçlardaki aşağıdaki ekipmanlar, sınav görevlilerince uygun bulunmamakta, hatta denetim için gelen Bakanlık görevlileri “böyle araçların sınav aracı olarak kullanılamayacağını” söylemektedirler. Bu konuda yaşanan sorunlar şöyledir:

4.1 -Sınav aracında, aracın geri kaçmasını engelleyen sistem varsa, şu kadar saniye bekleyip aracı öyle hareket ettiriniz talimatını vermektedirler.

4.2 -Sınav aracında geri vites sensörü (algılayıcı) varsa o aracı sınavda kullanamazsınız denilmektedir. (Örnek: Gaziantep İli)

 

-2-

 

4.3 -2015 yılının ikinci yarısında üretilen veya ithal edilen araçlar ile üst model araçlarda (Fiyat 500X, Nissan, Peugeot 3008 ve 5008, Porche), araç trafik sıkışıklığında veya kırmızı ışıkta durduğunda sürücü ayağını debriyajdan çekince yakıt tasarrufu için araç stop etmektedir. Bu durumda görevli, adaya sınavdan kaldınız diyecektir. Bu araçları eğitim ve sınav aracı olarak MTSK kullanmayacaklar mı? B(1) yazısı yürürlükten kaldırılacak mı?

Değerlendirme: a(4) ile açıklanan araç aparatlarının yasaklanması yerine, böyle aparatlı araçların satın alınması teşvik edilmelidir diye değerlendiriyoruz. Araçtaki algılayıcı veya akaryakıt tasarrufu, sınav görevlileri ile Bakanlık yetkililerini milli tasarruf ile trafik emniyetinden dolayı memnun etmelidir. Böyle uygulamaların serbest olduğu görevlilere bildirilmelidir değerlendirilmesini yapmaktayız.

c- Karayolları Trafik Yönetmeliği ve tereddüt edilen hususlar:

1- Çekici tanımı değişmiştir. Artık her araç çekici olmuştur. (Konfederasyonumuz bu konularda Emniyet Genel Müdürlüğü ile yüz yüze görüşmeler yapmıştır.) Yönetmeliğin 75 ve 76. Maddeleri birlikte değerlendirildiğinde:

1.1- 75. Maddenin (ğ) alt maddesinde C1E tanımında “750 kg ı geçen römork” ifadesinin istismarları önlemesi bakımından yayımlanacak yönetmelikte açıklanmasına ihtiyaç duyulacaktır. Aynı açıklamanın 75. Maddenin alt maddeleri olan (ı), (l) maddeleri için de yapılmasına, (f) maddesinde birleşik aracın ağılığının 3.500 kg dan az olması nedeni ile otomobile takılacak römorkun plakasının otomobilin plakası ile aynı olabileceğine ve çekici demirinin TSE standartında olması gerektiğine dair açıklamaya da ihtiyaç duyulmaktadır.

1.2- 75. Maddenin (h) alt maddesinde “C sınıfı sürücü belgesi kamyon ve çekici kullanacaklara verilir” denilmektedir. Bilindiği gibi yürürlükte olan mevzuatta “çekici” TIR birleşik aracın kafa kısmıdır. Yeni Yönetmeliğe göre “çekici veya kamyon” sürücü belgesi verebilmek için, kurumların demirbaşlarında kayıtlı olan TIR birleşik aracın kafa kısmının yeterli olacağı anlaşılmaktadır. Emniyet Genel Müdürlüğü de bu görüşe katılmışlardır. Genel Müdürlüğümüzün yayımlayacağı yönetmelik veya genelgelerde konuya açıklık getirmelerine ihtiyaç duyulmaktadır.

1.3- 75. Maddenin (ı) alt maddesi ile şimdiki deyimiyle TIR kullanacaklara CE belgesi verilecektir. Bu sürücüler, 40 ton civarında yüklü araçları CE belgesi ile kullanacaklar. MTSK ın açıldığı ilk yıllarda bu konu istismar edilmiştir. Çekici arkasına traktör römorku takılmıştır. 2014 yılında İstanbul İli Ümraniye İlçesinde yapılan TIR sınavında römork hiç takılmamıştır. Açıklanan nedenlerle “CE sertifika sınıfı için çekiciye takılacak römorkun uzunluğunun 7m den fazla, yüklü ağırlığının 10 tonun üzerinde olması” gerektiğinin belirtilmesine ihtiyaç duyulmaktadır.

-3-

 

d- SGK primi ödemeleri hakkında resmi işlem belgeleri:

Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü (d1) ve (d2) yazılar ile kadrolu olarak çalıştırılan personele, kursta hangi sürede çalışmış olursa olsunlar 30 gün üzerinden SGK primi ödenmesi gerektiği talimatları verilmiştir. Genel Müdürlüğümüzün 2014 yılı içerisinde çeşitli illerde yaptığı toplantılarda bu emirlerin 5580 Sayılı Kanunun 8. maddesinin ikinci paragrafına aykırı olduğunu açıklamama rağmen, Genel Müdürlük

yetkililerinden şahsım için uygun olmayan tarizlere muhatap oldum. 2014 yılının 3.,4.,5.,6. ayları için geriye dönük SGK beyannameleri verdirilmesinden dolayı

kurumlar büyük miktarda İdari Para Cezaları ile SGK primleri ödemişlerdir. Ayrıca 2014 yılı Haziran ayından itibaren kurumlara 16 aydır 30 gün prim ödemeden dönem açtırılmamaktadır. Ülke genelinde bu emirlere uymayan/uyamayan il ve ilçelerin olduğunu da biliyoruz. Bakanlığımızın 2014 yılı içerisinde gerçekleştirdiği birden çok toplantıda açıkladığımız hatalı işlemlere rağmen, uygulamanın devam etmesi üzerine SGK konusunda yasal girişimde bulunarak haklı olduğumuzu İş Kanununu yönünde ispat ettik. Ödediğimiz İdari Para Cezaları ve ek bildirge ile fazladan ödenen SGK primlerini iade aldık. Ancak il-ilçe milli eğitim müdürlükleri d(1) ve d(2) yazılarına dayanarak kadrolu elemana 30 gün SGK primi ödenmeden dönem açtırmamaya devam ediyor, Bakanlığımızdan bu konuda başka bir emir gelmedi diyor. Bu uygulama Ülke genelinde Bakanlığımız aleyhine tazminat davaları açmayı gündeme getirmiştir. SGK konusu ile ilgili belge eklerimiz şunlardır:

1-      SGK BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü İşverenler Daire Başkanlığının 19.02.2015 tarih ve 2908432 sayılı yazıları(3sayfa)  EK:1

2-      SGK BAŞKANLIĞI Kocaeli Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Gölcük Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürlüğünün 20.04.2015 tarih ve 6108863 sayılı yazıları EK:2

3-      SGK BAŞKANLIĞI Kocaeli Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Denetmenlerine ait 2 adet 4 sahife inceleme tutanağı (Gölcük İlçesine ait SGK incelemesi bitmiştir. İzmit İlçesine ait SGK incelemesi de lehimize bitmiştir. Tutanaklar beklenmektedir.) EK:3

Değerlendirme: SGK konusunda İş Kanununa uygun çalışma yapılmaya dönülmesi gerektiğini değerlendiriyoruz.

-4-

e- 2016 yılı MTSK Sınav Takvimi

      Sınav takvimi geçmiş yıllarda hazırlanırken Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü, Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü yetkilileri ile Konfederasyonumuz yetkilileri toplanarak sınav tarihlerini belirlerdi. Son yıllarda Konfederasyonumuz böyle toplantılara davet edilmemiştir. 29.05.2013 tarihli MTSK Yönetmeliğinin hiçbir safhasına Konfederasyonumuz davet edilmemiştir. Genel Müdürlüğümüzün ilgili şube müdürüne neden çağrılmadığımızı sorduğumda, “teşkilatınızı bize yazınız sizleri de çağıralım” diyebilmiştir. Bu şube müdürümüz bir konfederasyon için asgari 3 federasyon ile 15 derneğin konfederasyona üye olma zorunluluğu ile, MTSK larının ilk konfederasyonunun  Dursun Önal ile arkadaşları tarafından kurulduğunu bildiğini düşünüyoruz.

Değerlendirme: Sınav takviminin tamamını incelediğimizde MTSK lar için sınav günlerinin     aşağıdaki gibi olabileceğini değerlendiriyoruz.

 

l. sınav  ………………………………………  13.02.2016

ll. sınav  ……………………………………… 16.04.2016

lll. Sınav  ……………………………………..04.06.2016

lV. Sınav   …………………………………….16.07.2016

V. Sınav   ……………………………………...04.09.2016

Vl. Sınav  ……………………………………  19.11.2016

 

Gereğini ve tekliflerimizin dikkate alınmasını sektörümüz adına arz ve talep ederiz.

 

Dursun Önal

Başkan

 

-5-Sosyal Medya