Duyuru - Ekonomi Şurası İçin 5 Sorun Ve Önerimiz

25.10.2016 21:00

EKONOMİ ŞURASI İÇİN 5 SORUN VE ÖNERİMİZ


Sorunlar

Motorlu Taşıt Sürücü Kursları (MTSK)’nın yatırım ve rekabet gücünü koruyacak sürdürülebilir mali politikaların olmaması

Açıklama

Denetimlerin sadece evrak üzerinden yapılması, işin niteliğinin korunması yönünde değerlendirme yapılmaması kurumlar arası haksız rekabete neden olmaktadır.

MTSK’larda kursiyerlerle yapılan sözleşmeden doğan damga vergisi ek yük getirmektedir.

5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun 8. Mad. Ders saati sayısının 2/3 kadrolu personel tarafından okutulur şartının kaldırılması

Uygulama eğitiminin sadece sanal ortamda yapılması gerçekçi değildir, trafik kazalarını arttıracaktır. İllerde direksiyon sınav ve eğitim merkezleri açılması eğitim ve sınav kalitesinin arttıracaktır.

 

Direksiyon eğitim araçlarına ÖTV indirimi yapılması ve yaşı dolan araçların ÖTV siz değiştirilmesi,

Mtsk larda kurs müdürlerinin lisans mezunu olması ve direksiyon usta öğreticilerinin yüksekokul mezunu olması şartı,
 

Çözüm Önerisi

·         AB sürücü eğitim takip programı getirilmeli, en az 50 ilde sınav merkezleri inşa edilmeli, direksiyon sınavında AB kriterleri uygulanmalı,

·         MTSK Yönetmeliğin de ders saati sayıları 30 gün çalışmayı gerektirmektedir. Çalıştırılmayan kişilere fazladan maaş ve sigorta primleri ödenmektedir.

·         Aylık 8 saat ilkyardım ve 6 saat araç tekniği dersi için ilgili personele 30 gün üzerinden maaş ve sigorta pirimi ödemek adil bir uygulama değildir.

·         Mtsk yönetmeliğinde otomobiller 10 yaş, ağır vasıtalara 20 yaş şartı getirilmiştir. Maliyetleri çok yüksek olan bu araçların alımında ve değiştirilmesinde ÖTV  muafiyeti getirilmelidir.

·         Mtsk personellerinin mevcut yönetmelik şartları istihdam ve maliyet sıkıntısı yaratmaktadır. AB standardın da direksiyon usta öğretici; kurstan geçirilmiş herhangi bir okul mezunu, öğretmenlerden herhangi birisi de idari işlerden sorumludur.

İlgili Kurum

Milli Eğitim Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Maliye Bakanlığı,

 

                                                           

ÖZEL SÜRÜCÜ KURSLARI KONFEDERASYONU

DURSUN ÖNAL BAŞKAN

OSMAN ALİ DAĞ 2. BAŞKAN

Sosyal Medya