2016 Yılına Ait Sürücü Belgesi ve Ruhsat Harçları

25.12.2015 22:00

2016 YILINA AİT SÜRÜCÜ BELGESİ VE RUHSAT HARÇLARI

Resmî Gazete 

Sayı : 29573

25 Aralık 2015 CUMA

 

II- Sürücü belgesi harçları:         

(5281 sayılı Kanunun 11 inci maddesi ile değişen bent. Yürürlük:1/1/2005) Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmeliğine göre verilecek sürücü belgelerinden bir defaya mahsus olmak üzere,           

a) A sınıfı sürücü belgelerinden (A1 ve A2 dahil)               133,70

b) B sınıfı sürücü belgesinden                                            402,90

c) F ve H sınıfı sürücü belgelerinden                                  133,70

d) Uluslararası sürücü belgelerinden                                 268,50

e) Diğer sürücü belgelerinden                                           672,10

Stajyer sürücü belgeleri ilgili olduğu sınıfa ait harca tabi tutulur.    


MTSK RUHSAT HARÇLARI

d)(4842 sayılı Kanunun 27 nci maddesi ile eklenen bent.Yürürlük:31/12/2003) Karayolları Trafik Kanununun 123 üncü maddesine göre özel kişi ve kuruluşlara sürücü kursları açmak için ilgili Bakanlıkça verilecek okul açma belgelerinden (Her yıl için),    

Son nüfus sayımına göre;          

Nüfusu 200.000'e kadar olan şehirlerde               844,80

Nüfusu 500.000'e kadar olan şehirlerde               1.690,60

Nüfusu 500.000'den yukarı olan şehirlerde         2.536,10  

Sosyal Medya